Media dla demokracji – konkurs dotacyjny

Wzmocnienie mediów, aby skuteczniej pełniły swoje kluczowe funkcje związane z ochroną porządku demokratycznego, to cele konkursu dotacyjnego ogłoszonego właśnie w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy m.in. przez nas i Fundację im. Stefana Batorego.

Wnioski można składać od 14 lipca do 5 września 2022 r., a wspierane działania muszą się zakończyć najpóźniej do końca kwietnia 2024 r. Budżet konkursu to 750 000 EUR, a maksymalna wartość pojedynczej dotacji: 150 000 EUR.

Dotacje można przeznaczyć na działania:

  • wzmacniające dziennikarstwo śledcze,
  • służące nawiązywaniu i wzmacnianiu relacji, współpracy oraz wymianie doświadczeń między redakcjami,
  • edukacyjno-rozwojowe skierowane do środowiska dziennikarskiego,
  • rzecznicze, dotyczące prawa oraz polityk publicznych regulujących funkcjonowanie mediów,
  • interwencyjne oraz stojące na straży praworządności i etyki.

W konkursie można też zaproponować inne inicjatywy skierowane do szerokiego grona mediów wspierających skuteczną ochronę porządku demokratycznego i kluczowe dla demokracji funkcje dziennikarstwa.

Wnioskodawcami mogą być organizacje społeczne bezpośrednio pracujące z mediami i na rzecz jakości mediów (przede wszystkim lokalnych i obywatelskich), jak również te, które temu sprzyjają m.in. poprzez ochronę praw człowieka, działania na rzecz wolności słowa i swobodnego wyrażania opinii. Priorytetowo traktowane będą projekty, których istota polega na stworzeniu lub wzmocnieniu względnie trwałych mechanizmów sprzyjających współpracy międzyredakcyjnej.

Dodatkowo, 15 lipca (w godz. 14:30-16:00) odbędzie się webinar informacyjny – obowiązują zapisy poprzez formularz.

Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: Konkurs dotacyjny Media dla demokracji. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 500 142 994 oraz mailowo: [email protected].

Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.