Szukamy specjalisty/ki ds. działań społecznych

Szukamy osoby, która wspólnie z nami chce prowadzić i rozwijać program wsparcia przedsiębiorczości społecznej. Jego celem jest wsparcie osób, którym z różnych powodów trudniej odnaleźć się społeczności i na rynku pracy, w tym osobom z doświadczeniem uchodźczym. Będziemy im pomagać w tworzeniu nowych lub rozwijaniu już istniejących miejsc pracy dla siebie i dla innych, wykorzystując w tym celu mechanizmy ekonomii społecznej.

Do zadań specjalisty/ki ds. działań społecznych będzie należeć:

 • przygotowywanie i realizacja merytoryczna części działań przewidzianych w Programie,
 • współkoordynacja Programu, w tym kontraktowanie podwykonawców i podwykonawczyń, dbanie o terminowość realizacji działań, tworzenie sprawozdań wymaganych przez instytucję finansującą,
 • dbanie o bieżącą komunikację w zespole realizującym Program oraz z zewnętrznymi partnerami.

Szukamy osoby, która:

 • ma co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów społecznych,
 • kompetentnie i z empatią komunikuje się z osobami, na rzecz których prowadzimy działania,
 • potrafi budować dobre i trwałe relacje z partnerami i współpracownikami/współpracownicami,
 • jest dzielna i samodzielna w wykonywaniu zadań, potrafi organizować własny czas pracy, nie ma trudności z realizacją równolegle kilku zadań,
 • potrafi pracować w zespole i delegować zadania,
 • szybko się uczy,
 • zna biegle w mowie i piśmie język polski i język angielski,
 • potrafi obsługiwać komputer, tym korzystać ze środowiska Google Workspace i MS Office.

Oferujemy:

 • wpływ na kształt Programu,
 • pracę w ciekawym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • współpracę z ciekawymi i kompetentnymi ekspertami i ekspertkami,
 • zatrudnienie w wymiarze co najmniej ¾ etatu w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy (w zależności od preferencji osoby, którą zatrudnimy),
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5200-5800 zł brutto (w przeliczeniu na cały etat) w zależności od doświadczenia i kompetencji osoby, którą zatrudnimy,
 • pracę w biurze Fundacji w Warszawie lub pracę w biurze łączoną z pracą zdalną.

Więcej informacji, w tym sposób rekrutacji, znajduje się w tym ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca 2022 roku.