Narady lokalne o kosztach energii – film

Zapraszamy do obejrzenia filmowego podsumowania narad lokalnych o kosztach energii. Narady te to kilkugodzinne spotkania, podczas których uczestnicy i uczestniczki mogli opowiedzieć o swojej sytuacji i wspólnie poszukać rozwiązań przeciwdziałających problemowi ubóstwa energetycznego. Choć skala poszczególnych narad była różna, to ich cel i przebieg pozostały spójne – rozmowa odbywała się na bazie opracowanego wcześniej scenariusza i służyła zebraniu opinii i postulatów osób biorących udział w naradzie. Lokalną naradę mógł zorganizować każdy, opierając się na przygotowanych przez nas materiałach.

Podsumowanie 45 narad obywatelskich o kosztach energii dostępne jest na stronie projektu. 12 z nich zrealizowanych zostało przez lokalne samorządy, pozostałe 33 zorganizowali przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych, m.in. doradcy energetyczni czy podmioty działające w obszarze partycypacji obywatelskiej lub na rzecz klimatu. Osobiście wierzę i Stocznia też wierzy w to, że rozmowa z ludźmi ma sens. Teraz rozmawiamy o kosztach energii. W międzyczasie temat ten na wiele sposobów stał się bardzo gorącym, arcypolitycznym, arcytrudnym – przekonuje Kuba Wygnański.

Narada obywatelska o kosztach energii jest projektem, którego realizację Fundacja Stocznia rozpoczęła w listopadzie 2021 roku. To niespotykane do tej pory ogólnopolskie przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie w całym kraju wieloetapowej rozmowy o ubóstwie energetycznym i – szerzej – kosztach energii. W rozmowę, poza decydentami i ekspertami, zostali włączeni również ci, których problem ubóstwa dotyczy, czyli sami mieszkańcy, nie będący w stanie ogrzać mieszkania i w wystarczającym stopniu korzystać z urządzeń elektrycznych. Zawsze uważam, że debatowanie, uświadamianie sobie i ludziom różnych problemów jest ważne – powiedział w trakcie jednej z narad lokalnych mieszkaniec Bydgoszczy. Właśnie dobra rozmowa, służąca wypracowaniu uzgodnionych wspólnie rozwiązań omawianego zagadnienia, daje szansę na spotkanie ze sobą różnych perspektyw: opinii ekspertów i ekspertek, interesów obywateli i obywatelek, oraz idące za tym działania władz. 

logotyp