Wybraliśmy drukarnię

W związku z realizacją projektu Katalizator innowacji społecznych poszukiwaliśmy dostarczyciela usług w zakresie wydruku i dostarczenia publikacji do naszego biura.

Otrzymaliśmy na adres e-mail dziesięć ofert oraz jedną poprzez Bazę Konkurencyjności, we wskazanym w ogłoszeniu terminie. Dwie oferty nie zawierały wszystkich wymaganych dokumentów.

Spośród dziewięciu pozostałych wybrana została oferta z największą liczbą punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu, złożona przez ON STUDIO Sp. z o.o., ul. Janowicza 3c, 10-692 Olsztyn.

Cena brutto za całość zamówienia zaoferowana i przyjęta przez nas to 40 633,90 zł. Jeśli składali Państwo ofertę i są zainteresowani otrzymaniem protokołu postępowania, prosimy o kontakt na adres [email protected].

Projekt „Katalizator innowacji społecznych” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

belka logotypy Unia Europejska, flaga Polski oraz logo EFS