Społeczne wynalazki – podcast o innowacjach społecznych

Społeczne Wynalazki to zapisy spotkań z innowator(k)ami, działacz(k)ami, badacz(k)ami i prakty(cz)kami innowacji społecznych. Z naszych podcastów dowiesz się o ciekawych odpowiedziach na palące społeczne problemy i wyzwania. Posłuchasz opowieści o drodze innowatora_ki od zalążka pomysłu po działające rozwiązanie, a niekiedy nawet faktyczną zmianę społeczną.

Zachęcamy do wysłuchania już przeprowadzonych rozmów z niezwykłymi osobami. Będziemy na bieżąco aktualizować tę listę o kolejne odcinki.

 • #1 – Kim jest innowator społeczny?
  Rozmowa z dr hab. Ryszardem Praszkierem, badaczem, który zajmuje się m.in. długofalowymi przemianami społecznymi oraz zmianami systemowymi w kontekście sieci społecznych.
 • #2 Zmieniać świat przed maturą
  Emilia Kaczmarek – założycielka fundacji Akcja Menstruacja opowiada o tym, jak z koleżankami, będąc jeszcze przed maturą, przyczyniły się do rozwiązania problemu ubóstwa menstruacyjnego – braku dostępu do środków menstruacyjnych oraz braku społecznej świadomości tego problemu.
 • #3 Grupa Zasoby
  Paulina Serwatka i Nastja Saustian opowiadają jak wspólnie z wolontariusz(k)ami, w ramach nieformalnej inicjatywy, zapewniły mieszkania dla ponad 5000 osób uciekających z Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Opowieść o procesie kształtowania się inicjatywy – od grupy facebookowej po zorganizowaną akcję pomocową. 
 • #4 Radio, które nie wyklucza
  Redaktorki tej niezwykłej rozgłośni opowiadają o historii SoVo – radia internetowego prowadzonego prawie w całości przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzy je 30 oddziałów dziennikarzy z całej Polski, w których pracuje ponad 140 osób.
 • #5 System do zmiany – jak to zrobić?
  Z Agatą Stafiej-Bartosik – pierwszą w Polsce osobą na stanowisku dyrektorki ds. CSR, obecnie ko-dyrektorką Ashoki w Polsce, rozmawiamy o zmianie – systemowej, ale też społecznej.
 • #6 24 dni, żeby stworzyć ukraińską szkołę w Polsce
  Gościliśmy z kamerą w Warszawskiej Szkole Ukraińskiej, realizującej ukraiński program szkolny, a ponad dwustu uczniów, którzy do niej chodzą na koniec roku otrzyma ukraińskie świadectwa.
 • #7 Tworzyć przestrzeń do działania dla innych
  Czyli od studenckiej inicjatywy kulturalnej po jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich organizacji społecznych. Rozmowa z Martą Białek-Graczyk, prezeską zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę”
 • #8 Jak przemieniać śmieci w skarby
  Jak odczarować wstyd wokół rzeczy „używanych” i „ze śmietnika”? Jak marnować mniej cennych zasobów? Jak walczyć o potrzebne zmiany w prawodawstwie? Opowiada nam Dominika Szaciłło – założycielka „Uwaga, śmieciarka jedzie” – sieci grup fejsbukowych łączących osoby, chcące pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów z ich przyszłymi właściciel_kami.
 • #9 Muzyka przeciw demencji
  O terapeutycznym wpływie muzyki oraz o innych sposobach przeciwdziałania skutkom chorób otępiennych -rozmawiamy z gentrolożką Izabelą Cymer i Krzysztofem Kolskim, innowatorem społecznym.
 • #10 Życiodajne konflikty
  Dlaczego konflikty są potrzebne? Jak tworzyć innowacyjne , otwarte na wielokulturowość i czerpiące z różnorodności miast? Na te pytania odpowiada Aleksandra Zemke, konfliktolożka i założycielka stowarzyszenia Smile Mundo.
 • #11 Uzdrowić myślenie o chorowaniu
  Czym są „obrazy choroby”? O co chodzi w trzech wymiarach chorowania? Dlaczego o chorobach powinni rozmawiać nie tylko lekarze?
  Posłuchajcie Roberta Statkiewicza z Fundacji Ludzie i medycyna. W najnowszym odcinku #SpołecznychWynalazków opowiada o działaniach organizacji, która m.in. stworzyła aplikację służącą wzajemnemu wsparciu pacjentów z chorobami rzadkimi – Pacjenci Pacjentom.
 • #12 Wspólna BAZA dla wszystkich
  Jak działa BAZA i dlaczego pchają się tam kolorowe tłumy w osób w różnym wieku, o różnym pochodzeniu i statusie społecznym? Jaki jest przepis na oddolny włączający dom kultury? Odpowiedzi na te wszystkie pytania udzieliła nam Urszula Prussak, pomysłodawczyni BAZY i przezeska Stowarzyszenia Inclusive.BUZZ
 • #13 Nowa spółdzielczość
  Po co nam spółdzielnie? Co innowatorzy_ki społeczni powinni wiedzieć o spółdzielczości? Czym są kooperatywy cyfrowe? Dlaczego w roku 2023 warto zainteresować się modelem własności i organizacji wymyślonych blisko 200 lat temu? Posłuchajcie naszej rozmowy z Janem Zygmuntowskim – dyrektorem CoopTech Hub.

 

 

Podcast Społeczne Wynalazki powstaje jest w ramach projektu „Katalizator innowacji społecznych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizują go Fundacja Stocznia i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.