Wybraliśmy drukarnię

W związku z realizacją projektu Katalizator innowacji społecznych poszukiwaliśmy dostarczyciela usług w zakresie wydruku i dostarczenia publikacji do naszego biura.

Otrzymaliśmy w sumie czternaście ofert, na nasz adres mailowy oraz poprzez Bazę Konkurencyjności, wszystkie oferty wpłynęły we wskazanym terminie. Jedna z ofert została odrzucona ze względu na braki formalne. Spośród trzynastu pozostałych wybrana została oferta z największą liczbą punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu, złożona przez Mariusza Rajskiego prowadzącego działalność pod firmą “Soft Vision Mariusz Rajski” z siedzibą w Szczecinie (70-787), ul. Melchiora Wańkowicza nr 10,, prowadzącego drukarnię PrintONE.

Cena netto za całość zamówienia zaoferowana i przyjęta przez nas to 42340,00 zł.

Jeśli składali Państwo ofertę i są zainteresowani otrzymaniem protokołu postępowania, prosimy o kontakt na adres [email protected].

Projekt „Katalizator innowacji społecznych” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

belka logotypy Unia Europejska, flaga Polski oraz logo EFS