Zwiększ potencjał organizacji w działaniach partycypacyjnych

Pod koniec lipca br. rozpoczęliśmy nabór do nowego programu „Wydział partycypacji”, którego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji organizacji pozarządowych działających w obszarze partycypacji obywatelskiej – zarówno w zakresie funkcjonowania samej organizacji, jak i prowadzenia przez nią działań partycypacyjnych. Rekrutacja do programu zakończy się 24 września.

Program „Wydział partycypacji” składa się z dwóch etapów:

  • I etap obejmuje działania sieciująco-szkoleniowe m.in. z zakresu zarządzania finansami i zespołem czy komunikacji (nabór trwa do 24 września),
  • II etap zakłada przyznanie grantów na rozwój działań partycypacyjnych organizacji i ich rozpoznawalności w tym zakresie (osobny nabór).

Poza wzmocnieniem kompetencji uczestników i uczestniczek „Wydział partycypacji” jest również po to, żeby poprzez komponent sieciujący umożliwić praktykom i praktyczkom partycypacji wymianę doświadczeń i rozmowę o tym, jak widzą współcześnie partycypację w Polsce, jej przyszłość i to, w którą stronę powinna się rozwijać.

Trwający obecnie pierwszy nabór do programu skierowany do organizacji, które posiadają wieloletnie (co najmniej 5-letnie) doświadczenie w prowadzeniu i rozwijaniu aktywności społecznej, w szczególności partycypacji obywatelskiej w Polsce.

Już dziś zapraszamy na webinarium informacyjne dla wszystkich zainteresowanych organizacji, które odbędzie się 12 września.

Szczegóły i aktualizacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.partycypacjaobywatelska.pl/wydzial.

„Wydział partycypacji” jest częścią projektu PROTEUS koordynowanego przez Transatlantic Foundation realizowanego w ramach programu EU Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). PROTEUS zajmuje się wyzwaniami stojącymi przed społeczeństwem obywatelskim, takimi jak: upadek demokracji, polaryzacja społeczeństwa i polityczna autokratyzacja, które osłabiają funkcjonowanie i witalność społeczeństwa obywatelskiego w ośmiu krajach Europy Środkowej: Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw obywatelskich, a także wzmocnienie pozycji działaczy społecznych, tak aby byli w stanie chronić, promować i podnosić świadomość europejskich wartości i praw podstawowych oraz praw UE obywateli zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Program dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.