Wybraliśmy biuro rezerwacji biletów

W związku z realizacją projektu Katalizator Innowacji Społecznych poszukiwaliśmy dostarczyciela usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych, na podróże, które organizowane będą w ramach projektu.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie otrzymaliśmy siedem ofert, w tym dwie złożone w Bazie Konkurencyjności, a pięć na podany w ogłoszeniu adres e-mail. Jedna z nich została wycofana przez Oferenta. Spośród pozostałych wybrana została oferta z największą liczbą punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu, złożona przez  Top Podróże Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin.

Cena brutto opłaty za wystawienie 1 biletu lotniczego zaoferowana i przyjęta przez nas to 15 zł. Jeśli składali Państwo ofertę i są zainteresowani otrzymaniem protokołu postępowania, prosimy o kontakt na adres [email protected].

***

Projekt „Katalizator innowacji społecznych” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

belka logotypy Unia Europejska, flaga Polski oraz logo EFS