Wybraliśmy dostawcę usług cateringowych

W związku z realizacją projektu Katalizator innowacji społecznych poszukiwaliśmy dostarczyciela usług cateringowych na wydarzenia, które będą odbywały się w Warszawie do końca grudnia 2023.

Spośród czterech otrzymanych ofert wybraliśmy ofertę Spółdzielni Socjalnej “Kto rano wstaje”, z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29.

Cena brutto zamówienia, którą rozumiemy jako sumę ceny usługi za serwis kawowy i lunch dla jednego uczestnika/uczestniczkę w jednym dniu wynosi 83,00 zł.

W przypadku zainteresowania otrzymaniem protokołu, prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected].

***

Projekt „Katalizator innowacji społecznych” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

belka logotypy Unia Europejska, flaga Polski oraz logo EFS