11. ogólnopolskie spotkanie osób zajmujących się partycypacją obywatelską odbędzie się w Krakowie

O tym, jak włączać mieszkańców i mieszkanki w podejmowanie decyzji i wspólne działania, jakie wyzwania stoją przed zaangażowanymi w partycypację obywatelską  osobami i organizacjami oraz jak powinna się ona zmienić, będziemy rozmawiać w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych w Krakowie już 18 i 19 marca podczas 11. edycji Forum Praktyków Partycypacji.

Forum co roku gromadzi kilkaset praktyków i praktyczek partycypacji z całej Polski. Umożliwia im poznanie innych osób zajmujących się tą tematyką i tworzy przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń. W wydarzeniu biorą udział przede wszystkim przedstawiciele i przedstawicielki urzędów i organizacji społecznych działający w obszarze włączania w procesy decyzyjne, zachęcania do wspólnych działań i umacniania demokracji, a także osoby ze świata biznesu i nauki. Właśnie tym od kilkunastu lat zajmujemy się Stocznia, jak również organizacje partnerskie współtworzące Forum.

Organizując Forum, chcemy przyczyniać się do poprawy jakości procesów partycypacyjnych w Polsce oraz wzmacniać i integrować środowisko osób zajmujących się partycypacją – wyjaśnia Katarzyna Pawłowska z Fundacji Stocznia, koordynatorka tegorocznej edycji wydarzenia. – Na spotkanie, jak co roku, zapraszamy osoby zaangażowane we włączanie mieszkańców i mieszkanek w procesy decyzyjne, które chcą rozwinąć swoją wiedzę, dzielić się swoimi doświadczeniami i poznać perspektywę innych osób – dodaje. 

Foto: Wojtek Radwański

Po kilku latach spotkań w Warszawie Forum zaczęło wędrować od miasta do miasta. W tym roku – po Lublinie, Wrocławiu, Trójmieście, Dąbrowie Górniczej i Bydgoszczy – gospodarzem wydarzenia będzie Kraków.

Z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy informację o możliwości organizacji przez Kraków 11. edycji Forum Praktyków Partycypacji. Stwarza to przestrzeń do zaprezentowania wkładu Miasta Krakowa w rozwój dziedziny partycypacji oraz podzielenia się dotychczas wypracowanymi działaniami na rzecz społeczności lokalnych. Ponadto będzie to świetna okazja do promowania Krakowa jako miasta tworzonego wraz z jego mieszkankami i mieszkańcami – mówi Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa.

Program wydarzenia, jak w poprzednich edycjach, jest tworzony wspólnie z osobami, które biorą w nim udział. Praktycy i praktyczki partycypacji mieli możliwość zgłosić swoje pomysły na sesje i zaproponować tematy, które powinny zostać poruszone podczas Forum. Dzięki temu spotkanie jest różnorodne, wielowątkowe i trafniej odpowiada na potrzeby uczestników i uczestniczek.

Tegoroczne wydarzenie zapowiada się wyjątkowo, bo po raz pierwszy będzie okazją do bezpośredniego spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami administracji rządowej. 

Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli m.in. Agnieszka Buczyńska, ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego, i Maciej Berek, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. W trakcie wydarzenia opowiedzą o swoich planach, ale będą mieć też możliwość usłyszeć postulaty praktyków i praktyczek partycypacji. Mamy ogromną nadzieję, że Forum stanie się miejscem wspólnego namysłu nad tym, jak od poziomu lokalnego do ogólnopolskiego możemy lepiej otwierać się na głos mieszkańców i mieszkanek oraz włączać ich w podejmowanie decyzji – mówi Katarzyna Pawłowska. 

Foto: Wojtek Radwański

W Krakowie będzie czas na rozmowy zarówno o wartościach stojących za partycypacją, o tym, jak być razem mimo różnic, jak i o technicznych aspektach różnych procesów i o wykorzystywanych w nich narzędziach. Wiele miejsca zajmą zyskujące coraz większą popularność metody partycypacji, czyli panele i narady obywatelskie. Uczestnicy i uczestniczki będą mogli dokładnie przyjrzeć się tym procesom, czerpiąc inspirację z polskich i zagranicznych przykładów. 

Nie zabraknie wątków związanych z partycypacją osób cudzoziemskich, debiutami w działaniach partycypacyjnych, angażowaniem młodzieży czy tematów na przecięciu partycypacji i zmian klimatu, ochrony przyrody czy zrównoważonego rozwoju. Forum to także czas na rozmowę o dobrostanie osób angażujących się w działania społeczne i dbaniu nie tylko o innych, ale także o swoje potrzeby. Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia będą mieli również szansę poznać najciekawsze inicjatywy zrealizowane w goszczącym Forum Krakowie, a także przykłady działań z innych polskich miejscowości. Dokładny program Forum znajduje się na stronie https://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-11/#program.

Forum Praktyków Partycypacji realizowane jest przez Fundację Stocznia w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Partnerami tegorocznej edycji są organizacje: Biuro Inicjatyw Społecznych, Bydgoski Ruch Miejski, Fundacja Civis Polonus, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych Soclab, Lubelska Grupa Badawcza, Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, Fundacja Pole Dialogu, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja Think Tank Miasto i Fundacja Wspomagania Wsi, a także urzędy miejskie: Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Lublina, Łodzi, Warszawy i Wrocławia.