Europejskie organizacje demokratyczne apelują do UE w sprawie priorytetowego traktowania deliberacyjnych procesów partycypacyjnych

Wspólnie z organizacjami, dla których ważne są wartości demokratyczne, apelujemy do przedstawicieli i przedstawicielek Komisji Europejskiej i belgijskiej prezydencji UE w sprawie wzmocnienia deliberacyjnych procesów partycypacyjnych i dbałości o dobrą, jakościową partycypację obywatelską na poziomie unijnym, jak i w krajach członkowskich. Przyjmując deliberatywne metody demokratyczne, UE może nie tylko zwiększyć skuteczność podejmowania decyzji, ale także pielęgnować poczucie odpowiedzialności i solidarności wśród obywateli i obywatelek. 

Nasza wspólna prośba dotyczy:

  • jasnej wizji deliberacji obywatelskiej: włączenie celów deliberacji obywatelskiej do Agendy Strategicznej UE na lata 2024-2029, zapewniając, że spełniają one wysokie standardy jakości i kryteria oceny,
  • strukturalnej integracji paneli obywatelskich: włączenie zgromadzeń obywatelskich do procesów politycznych UE, w tym w kwestiach spornych, zinstytucjonalizowanie procesów deliberacyjnych i stworzenie stałego panelu obywatelskiego z jasnym mandatem oraz stworzenie horyzontalnej dyrekcji generalnej lub jednostki, której zadaniem będzie koordynacja prac nad partycypacją obywatelską i deliberacją,
  • stworzenia warunków dla wysokiej jakości procesów we wszystkich państwach członkowskich poprzez inwestowanie w budowanie zdolności deliberacyjnych w całej UE oraz przeznaczenie środków finansowych dla społeczności, które nie mają możliwości organizowania procesów deliberacyjnych.

Uważamy, że najbliższe kilka miesięcy to krytyczny okres, w którym należy bronić demokratycznych innowacji i uczestnictwa obywateli jako głównych filarów projektu europejskiego.

Zobacz pełną treść listu.