Organizujemy Obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące zmian w podstawie programowej (język polski)

Po wyborach w październiku 2023 r. zapowiedziano reformy dotyczące likwidacji prac domowych i zmniejszenia treści programowych. Niestety, konsultacje w tej sprawie były ograniczone i nie spełniły oczekiwań społecznych. Projekt rozporządzenia został udostępniony w kwietniu 2024 r., ale termin na zgłaszanie uwag jest bardzo krótki, a sposób ich przekazywania mało transparentny. Ponadto, konsultacje nie uwzględniają szerokiej dyskusji społecznej, która jest istotna ze względu na znaczenie podstaw programowych dla całego systemu edukacyjnego. W odpowiedzi na te braki, zdecydowaliśmy się zorganizować wysłuchanie obywatelskie.

Wysłuchanie odbędzie się 18 maja 2024 w godz. 10.00-15.00 w Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie [spotkanie będzie miało formę hybrydową, więc możliwy jest także udział online]. Instytucją wspierającą jest inicjatywa Wolna Szkoła.

Zachęcamy do udziału w wysłuchaniu (po wcześniejszym zgłoszeniu) w roli:

  • aktywnego uczestnika(czki), czyli osoby zabierającej głos
  • obserwatora(ki), czyli osoby przysłuchującej się wypowiedziom innych

Zaproponowane przez nas działanie, mimo że wyrasta w pewnej mierze z krytycznego osądu aktualnej praktyki Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie jest jednak skierowane przeciwko MEN. Ma za zadanie wzbogacić proces (liczymy, że wnioski z tego procesu będą wykorzystane przez Ministerstwo), ale także zachęcić też resort, żeby tworząc przyszłe polityki publiczne (a zapowiedzi Ministerstwa sięgają daleko) zdecydowało się sięgnąć po analogiczne rozwiązania i wiele innych (w tym np. takie, które służą zbliżaniu stanowisk). 

Z olbrzymiego obszaru edukacji, ze względu na ograniczenia czasowe, w trakcie wysłuchania obywatelskiego skupimy się na jednym przedmiocie – języku polskim. Temat ten budzi wiele emocji i nie ogranicza się jedynie do listy lektur. To okazja do rozmowy także o wartościach stojących za edukacją i optymalnym mechanizmie uzgadniania podstawy programowej. 

Powody, dla których postanowiliśmy zorganizować „nasze” czwarte obywatelskie wysłuchanie publiczne, szczegółowe informacje o przedmiocie wysłuchania, jak również wyjaśnienie czym ten proces jest i czemu służy oraz formularz zgłoszeń, znajdziecie na stronie: www.wysluchanieobywatelskie.pl. Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia w serwisie Facebook (gdzie dostępna będzie relacja na żywo).