Podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego dotyczącego zmian w podstawie programowej

W myśl zasady, że konsultacje nie są przeciwko czemuś, a za czymś, 18 maja 2024 r. w Centrum Nauki Kopernik zorganizowaliśmy Obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące zmian w podstawie programowej (język polski). Głos podczas wysłuchania zabrało około 40 osób reprezentujących bardzo różnorodne grupy związane z edukacją. Wybrzmiały wypowiedzi zarówno nauczycieli i nauczycielek, dyrektorów placówek oraz samych uczniów (“Młodzi oczekują zmian, młodzi zasługują na zmiany”), jak również osób reprezentujących różnorodne inicjatywy wspierające edukację. W każdej z nich słychać było troskę o dobro uczniów i uczennic, jak i całego środowiska. Usłyszeliśmy propozycje systemowych zmian i rozwiązań, nadzieję na prawdziwą, opracowaną z myślą o przyszłości, podstawę programową.

Braku wizji nie wybaczą nam przyszłe pokolenia (...) teraz łatamy dziury.

Jakie wątki najczęściej pojawiały się? Urealnienie celów kształcenia, zaszczepienie przyjemności czytania, wyzwania przyszłości, autonomia nauczycieli i nauczycielek oraz ich kształcenie, dbanie o dobrostan uczniów i uczennic, potrzeba dialogu i roztropności, konieczność nauki rozumienia komunikatu (nie tylko czytania ze zrozumieniem) oraz argumentacji (bo tu AI nas nie zastąpi), jak również o wspaniałej liście lektur, których osoby uczące się w większości nie czytają…

Nasz głos, nasze przedstawicielki były po to, by "autor, bohater, uczeń i nauczyciel nie cierpiał" na lekcjach języka polskiego

Przyznamy, że trochę nas boli nieobecność osób z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a spośród posłów i posłanek, jedynie Dorota Łoboda i Teresa Pamuła przyjęły nasze zaproszenie. Wypowiedziom przysłuchiwała się Kinga Białek – członkini ministerialnego zespołu ekspertów i ekspertek zajmujących się odchudzeniem podstaw programowych.

Przeczytaj więcej w artykule Odprawmy posłów greckich. Wysłuchanie publiczne o podstawie programowej z polskiego redakcji OKO.press

W wysłuchaniu cześć osób występowała stacjonarnie, część zdalnie – nawet z samochodu w przerwie od sprawdzania matur! Dziękujemy wszystkim, którzy i które zabrali swój głos, bo – tak jak my – wierzą, że konsultacje i dyskusje są ważne w procesie tworzenia tak ważnych reform, jak dotyczących podstawy programowej.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji na żywo z Wysłuchania w serwisie Facebook oraz YouTube. Więcej informacji oraz transkrypcja dostępne są na stronie: https://www.wysluchanieobywatelskie.pl/