Aktualizacja strategii Programu Lokalne Partnerstwa PAFW

Koordynatorka: Katarzyna Wójcikowska-Baniak

Aktualizacja strategii Programu Lokalne Partnerstwa PAFW

Lokalne Partnerstwa PAFW to program służący rozwijaniu współpracy między organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem naszego projektu była aktualizacja założeń strategicznych programu.

W ramach naszych działań:

  • analizowaliśmy dane zastane
  • przeprowadziliśmy wywiady grupowe i indywidualne z przedstawicielami partnerstw lokalnych
  • zorganizowaliśmy warsztaty strategiczne, wywiady eksperckie oraz spotkanie podsumowujące.

W oparciu o rekomendacje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaktualizowała założenia programu, w tym m.in. dotyczące budowania wizerunku programu i jego komunikacji oraz ofertę dla partnerstw.

Czas trwania: styczeń-czerwiec 2023
Koordynatorka projektu: Katarzyna Wójcikowska Baniak
Zespół po stronie Stoczni: Rafał Rudnicki