Aktywny senior na Żoliborzu i Ochocie

Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym II

Koordynatorki: Maria Jagaciak i Agata Bluj

Aktywny senior na Żoliborzu i Ochocie

W ramach projektu zachęcaliśmy starszych mieszkańców dwóch warszawskich dzielnic – Ochoty i Żoliborza do udziału w głosowaniu w budżecie partycypacyjnym.

Osoby powyżej 60. roku życia tworzą 1/3 populacji stolicy, to ich głosy stanowiły w 3. edycji budżetu tylko 15% wszystkich oddanych głosów.

Odpowiadając na to wyzwanie dostarczaliśmy starszym mieszkańcom Ochoty i Żoliborza wiedzy na temat zasad funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, zachęcaliśmy do świadomego głosowania, a tym osobom, które chciały skorzystać z takiej formy wsparcia, pomagaliśmy w oddawaniu głosów.

W ramach projektu przeprowadziliśmy:

  • warsztaty edukacyjne na temat możliwości angażowania się  w budżet partycypacyjny, inicjatywę lokalną i ciała doradcze oraz zachęcające do głosowania w budżecie partycypacyjnym;
  • miniwykłady promujące budżet partycypacyjny i tłumaczące procedurę głosowania;
  • spacery historyczne połączone z promocją inwestycji sfinansowanych z budżetu partycypacyjnego.

Projekt realizowaliśmy we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ochota i Urzędem Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Czas trwania: maj–czerwiec 2017
Koordynatorki: Maria Jagaciak i Agata Bluj
Zespół projektu: Katarzyna Pliszczyńska, Dagmara Gortych
Wolontariuszka: Aneta Michalska

Projekt współfinansowało m.st. Warszawa.

 

logotyp miasto stołeczne warszawa