AS w budżecie partycypacyjnym

AS w budżecie partycypacyjnym

Koordynatorka: Agata Bluj

AS w budżecie partycypacyjnym

Wspieraliśmy starszych mieszkańców dwóch warszawskich dzielnic w aktywnym uczestnictwie w 5. edycji budżetu partycypacyjnego.

Od października 2017 do czerwca 2018 wspieraliśmy starszych mieszkańców Warszawy w aktywnym uczestnictwie w 5. edycji budżetu partycypacyjnego. Działaliśmy w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Mimo że seniorzy tworzą znaczną część populacji Warszawy, ich udział w budżecie partycypacyjnym jest niewielki – w zeszłym roku oddali tylko 7,5% wszystkich głosów. Celem naszych działań było zwiększenie ich udziału w procedurze budżetu.

W ciągu kilku miesięcy udało nam się dotrzeć do kilkuset osób starszych mieszkających w Warszawie i poinformować ich o najważniejszych zasadach budżetu partycypacyjnego. Część z nich skutecznie zachęciliśmy do napisania swojego wniosku oraz udziału w głosowaniu. Pięć stworzonych przez seniorów projektów zostało wybranych przez mieszkańców miasta i w przyszłym roku zostanie zrealizowanych!

W ramach naszego projektu zorganizowaliśmy między innymi:

  • miniwykłady, podczas których omawialiśmy kolejne etapy budżetu partycypacyjnego,
  • kawiarenki obywatelskie nt. budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej, konsultacji społecznych, rad seniorów oraz oferty senioralnej miasta i poszczególnych dzielnic,
  • spacery badawcze służące wspólnemu rozpoznaniu potrzeb osób mieszkających w Śródmieściu i na Pradze-Północ,
  • dyżury konsultacyjne na etapie tworzenia wniosków projektowych,
  • warsztaty kreatywne z pisania projektów,
  • szkolenia ze sztuki prezentacji,
  • spacery nordic walking połączone z promocją inwestycji sfinansowanych z budżetu partycypacyjnego,
  • terenowe punkty informacyjne na etapie głosowania.

Kliknij tutaj, żeby obejrzeć podsumowanie naszego projektu.

Nasze działania zrealizowaliśmy m.in. we współpracy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście i Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, a także wybranymi miejscami aktywności lokalnej w obu dzielnicach.

Czas trwania: wrzesień 2017 – lipiec 2018
Koordynatorka: Agata Bluj
Zespół projektu: Agata Bluj, Katarzyna Pliszczyńska

 

logotyp miasto stołeczne warszawa