Badania programów MegaMisja i #SuperKoderzy dla Fundacji Orange

Koordynatorka: Aleksandra Pierścińska

Badania programów MegaMisja i #SuperKoderzy dla Fundacji Orange

Przeprowadziliśmy ewaluację programów MegaMisja i #SuperKoderzy (ich dwóch edycji w latach 2021/22 i 2022/23). To nieodpłatne, ogólnopolskie programy edukacyjne skierowane do szkół podstawowych, realizowane przez Fundację Orange.

MegaMisja przygotowana została z myślą o nauczyciel(k)ach oraz uczniach i uczennicach w wieku 6-10 lat. Jej celem jest wsparcie placówek w zakresie edukacji cyfrowej. #SuperKoderzy to program skierowany do dzieci uczących się w klasach 4-8. W jego ramach Fundacja pomaga poznać podstawy programowania, ucząc jednocześnie kreatywnego podejścia i logicznego myślenia. Celem obu programów jest także zachęcenie nauczycieli (nie tylko informatyki, ale przede wszystkim innych przedmiotów) do twórczego korzystania z nowych technologii.

W ramach badania w całej Polsce przeprowadziliśmy ankiety internetowe oraz wywiady i studia przypadku – w szkołach, które dołączyły do tych projektów rozwijających kompetencje cyfrowe. Przyglądaliśmy się przede wszystkim motywacjom do udziału w programach oraz kwestiom kontynuacji działań w placówkach po zakończeniu uczestnictwa w projekcie. Raport z badań posłuży Fundacji do rozwoju oferty do aktualnych potrzeb.

Dowiedz się więcej o projektach na stronie Fundacji Orange.
Czas trwania: październik – grudzień 2022 
Koordynator projektu: Aleksandra Pierścińska
Zespół po stronie Stoczni: Wojciech Gąsior, Aleksandra Pierścińska