Koordynator: Wojciech Gąsior

Badanie dostępności mechanizmów partycypacyjnych dla uchodźców i uchodźczyń

Na zlecenie Danish Refugee Council, we współpracy z badaczkami ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, realizowaliśmy badanie dostępności mechanizmów partycypacyjnych dla uchodźców i uchodźczyń. 

Chcieliśmy zrozumieć, jak ułatwić nowym mieszkańcom i mieszkankom Polski możliwość wpływu na ich lokalne wspólnoty i decyzje miejskich władz. W tym celu odbyliśmy 35 spotkań z ekspert(k)ami, przedstawiciel(k)ami miejskich samorządów oraz organizacji wspierających uchodźców i uchodźczynie.

Raport dostępny jest na stronie.

Czas trwania: październik – grudzień 2023
Koordynator projektu: Wojciech Gąsior
Zespół po stronie Stoczni Łucja Krzyżanowska, Marta Marszycka