Koordynator projektu: Paweł Zalewski

Badanie dot. ochrony praw zwierząt na terenach wiejskich

Prowadziliśmy proces badawczo-diagnostyczny dotyczący ochrony praw zwierząt na terenach wiejskich dla Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” związany z ich flagowym projektem Akcja Kastracja.

Organizatorzy ZWIERZowej Akcja Kastracja! chcieli zmniejszyć liczbę zwierząt bezdomnych oraz upowszechnić ich humanitarnego traktowania. Celami badania, które realizowaliśmy dla tej organizacji, były:

  • zmapowanie inicjatyw zajmujących się bezdomnością zwierząt na terenie Polski,
  • analiza działań zapobiegających bezdomności zwierząt podejmowanych przez gminy wiejskie i wiejsko-miejskie
  • pomiar rozpoznawalności programu Akcja Kastracja na tle innych, podobnych inicjatyw.

Do realizacji celów projektu wykorzystała zostanie metoda desk research, jak również internetowa ankieta na ponad 700 urzędnikach i urzędniczkach pracujących w urzędach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Wyniki badania  posłużą do zaprojektowania jeszcze lepszego programu wsparcia zwierząt.

Czas trwania: lipiec – sierpień 2023 
Koordynator projektu: Paweł Zalewski
Zespół po stronie Stoczni: Marta Marszycka, Rafał Rudnicki