Badanie Kodeks kluczowych wartości wolontariatu

Badanie Kodeks kluczowych wartości wolontariatu

Koordynatorki: Katarzyna Julia Olesińska, Kaja Dziarmakowska

Badanie Kodeks kluczowych wartości wolontariatu

Badanie realizowane na zlecenie Fundacji Dobra Sieć jako element kampanii społecznej „Kluczowe wartości wolontariatu”, prowadzonej z okazji obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu.

Celem kampanii było podniesienie świadomości opinii społecznej na temat wartości i społecznie doniosłej roli wolontariatu, jak również promowanie jego różnorodnych form. Poprzez pokazanie realnych sylwetek i historii wolontariuszy zachęcano  innych do angażowania się w działania społeczne. Dodatkowym celem było poszerzanie definicji wolontariatu, pokazanie jak wiele działań i aktywności mieści się w tym pojęciu. Razem z przedstawicielami różnorodnych środowisk wolontariackich odkrywaliśmy jakie wartości nimi kierują i motywują.

Zrealizowaliśmy szeroko zakrojone badanie jakościowe różnorodnych form wolontariatu. Od czerwca do sierpnia 2011 w wywiadach grupowych udział wzięło 180 wolontariuszy z całej Polski, reprezentujących m.in. wolontariat studencki, pracowniczy, medyczny, na rzecz przyrody, hospicyjny etc.

Podczas badania zbierany był materiał fotograficzny. Wystawa z portretami wolontariuszy stanęła przy stacji metra Centrum w Warszawie.

Ponadto Stocznia zaprezentowała wyniki badań podczas ogólnopolskiej debaty kończącej projekt i poświęconej wolontariatowi: różnorodności jego form i towarzyszących mu wartości. W debacie wzięli udział wolontariusze reprezentujący szerokie spectrum aktywności społecznych, eksperci oraz dziennikarze społeczni, którzy moderowali mini-warsztaty zrealizowane podczas debaty.

Czas trwania projektu: maj – wrzesień 2011
Koordynatorki: Katarzyna Julia Olesińska, Kaja Dziarmakowska
Zleceniodawca: Fundacja Dobra Sieć