Badanie opinii Ośrodków Działaj Lokalnie

Koordynatorka: Maria Adamowicz

Badanie opinii Ośrodków Działaj Lokalnie

Celem badania była diagnoza kondycji Ośrodków Działaj Lokalnie oraz funkcjonowania programu Działaj Lokalnie w nowych okolicznościach społecznych, ekonomicznych i politycznych, z którymi od 2020 r. mierzą się społeczności lokalne.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie i w odpowiedzi na potrzebę zgłoszoną przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (która jest inicjatorem programu Działaj Lokalnie i jego fundatorem).

W ramach badania, w maju, zrealizowaliśmy 4 FGI z przedstawicielami ODL obecnymi na zjeździe Ośrodków Działaj Lokalnie. Raport z badania posłuży ARFP oraz PAFW do wypracowania rozwiązań odpowiadających na wskazane w raporcie trendy, wyzwania i potrzeby ODL.

Czas trwania: kwiecień-lipiec 2022 r.
Koordynatorka projektu: Maria Adamowicz
Zespół po stronie Stoczni: Rafał Rudnicki