Koordynatorka: Maria Adamowicz

Badanie przestępczości wiejskiej w Polsce

Na zlecenie Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa Karnego Uniwersytetu w Białymstoku realizujemy badanie przestępczości wiejskiej w Polsce. W ramach projektu prowadzić będziemy badanie sondażowe (CAPI) oraz 10 wywiadów grupowych z dorosłymi mieszkańcami terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce.

Przedmiotem badania będą m.in. następujące zagadnienia:

  • poczucie bezpieczeństwa i lęk przed przestępczością,
  • doświadczenia związane z przestępczością,
  • zapobieganie i zwalczanie przestępczości (w tym praca Policji).

Dobór lokalizacji (gmin wiejskich) do badania jakościowego będzie miał charakter celowy.

Uwzględnimy w nim charakterystykę społeczną, demograficzną i ekonomiczną gminy (m.in liczbę ludności, strukturę wieku, stopę bezrobocia itp.); specyfikę gminy jako obszaru wiejskiego (wyznaczoną np. poprzez odległość od najbliższego ośrodka miejskiego, odsetek osób utrzymujących się z rolnictwa, gęstość zaludnienia itp); skalę i typ przestępczości rejestrowanej przez Policję.

Zakładamy, że rozmówcy będą reprezentantami lokalnych instytucji, które zajmują się kwestią przestępczości i/lub jej zapobiegania na terenach wiejskich np. Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Kuratora Sądowego, Urzędu Gminy, placówek edukacyjnych.

Badanie prowadzimy na zlecenie Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa Karnego Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu pt.: „Przestępczość wiejska w Polsce” (2021/43/D/HS5/01645), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Czas trwania: wrzesień 2023 – kwiecień 2024
Koordynatorka projektu: Maria Adamowicz
Zespół po stronie Stoczni: Jan Herbst, Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Rafał Rudnicki, Marta Marszycka