Badanie wizerunku programu „Równać Szanse”
Koordynatorzy: Aleksandra Pierścińska i Łukasz Ostrowski

Badanie wizerunku programu "Równać Szanse"

Przeprowadziliśmy badanie programu „Równać Szanse”, sprawdzając, jaki jest jego wizerunek oraz jakie ma on znaczenie dla beneficjentów, koordynatorów, potencjalnych wnioskodawców oraz młodzieży z grupy docelowej programu.

„Równać Szanse” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2001 roku przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Przez prawie 20 lat w ramach programu zrealizowano około 3 tysięcy projektów, w których aktywny udział wzięło około 160 tysięcy osób. Lata pracy włożone w promocję programu przełożyły się na rozpoznawalność jego marki. Celem naszego badania było stwierdzenie, jaki jest wizerunek programu oraz jakie znaczenie ma ten wizerunek dla beneficjentów, koordynatorów, potencjalnych wnioskodawców oraz młodzieży z grupy docelowej.

W ramach badania przeprowadziliśmy 9 wywiadów grupowych on-line z młodzieżą, koordynatorami oraz potencjalnymi wnioskodawcami programu.

Więcej o programie: www.rownacszanse.pl.

Czas trwania listopad–grudzień 2020
Koordynatorzy projektu: Aleksandra Pierścińska i Łukasz Ostrowski
Zespół: Maria Adamowicz i Rafał Rudnicki