spotkanie o partycypacji w szkole

Badanie Zawód nauczyciel

Zleceniodawca: Centrum Nauki Kopernik

Koordynatorki:

Maria Wiśnicka i Łucja Krzyżanowska

Badanie Zawód nauczyciel

Badanie, które zrealizowaliśmy na zlecenie Centrum Nauki Kopernik, służyło dostosowaniu oferty Centrum do potrzeb nauczycieli oraz pośrednio – ich uczniów.

Celem projektu badawczego, który zrealizowaliśmy na zlecenie Centrum Nauki Kopernik (CNK), było dostarczenie wiedzy na temat warunków pracy, percepcji roli zawodowej oraz potrzeb nauczycieli przedmiotów ścisłych.

Badanie służyło dostosowaniu oferty CNK do potrzeb nauczycieli oraz pośrednio – ich uczniów. Zawierało również elementy testu gotowych konceptów. Zespół Stoczni miał dostarczyć wiedzy o nauczycielach przedmiotów ścisłych, postrzeganiu przez nich swojej roli zawodowej oraz ich potrzebach związanych z tą rolą.

Szczegółowymi celami projektu były:

  • identyfikacja potrzeb związanych z doskonaleniem umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów ścisłych,
  • identyfikacja barier i problemów, które mogą utrudniać realizację celów CNK wobec nauczycieli,
  • identyfikacja najlepszych kanałów komunikacyjnych, które umożliwiają efektywne dotarcie z ofertą do nauczycieli.

W ramach projektu powstał raport „Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu – problemy i wyzwania.”

Czas trwania projektu: kwiecień – wrzesień 2009
Koordynatorki projektu: Maria Wiśnicka i Łucja Krzyżanowska
Zleceniodawca: Centrum Nauki Kopernik