Barometr dla NGO

Koordynator: Paweł Zalewski

Barometr dla NGO - wzmocnienie pozycji Fundacji Stoczni jako partycypacyjnego think-tanku

Tworzymy potencjał Stoczni do pełnienia roli partycypacyjnego think-tanku: chcemy dawać organizacjom społecznym przestrzeń i warunki, w których będziemy mogli współtworzyć wiedzę o problemach społecznych i ich rozwiązaniach mogącą wspierać procesy podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania nowych regulacji prawnych.

W ramach projektu zaprojektujemy, przetestujemy i wypromujemy nowy model współpracy z organizacjami społecznymi (pod nazwą NGO-barometr). Stworzymy grupę roboczą organizacji społecznych, która przy naszym wsparciu i pod naszą opieką przeprowadzi badanie społeczne (sondaż) na wybrany przez siebie temat. Wyniki opublikujemy i zadbamy o ich upowszechnienie. Planujemy także działania na rzecz podnoszenia kompetencji zespołu Stoczni oraz jej zdolności do komunikowania wyników prowadzonych badań i analiz. Stworzony model (NGO-barometr) zamierzamy wykorzystywać w naszych przyszłych działaniach.

Więcej informacji wkrótce!

Sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Dofinansowanie: 175 000,00 zł

Całkowita wartość: 175 000,00 zł

Data podpisania umowy: czerwiec 2024

 

Czas trwania: 3 czerwca 2024 – 30 września 2025
Koordynator projektu: Paweł Zalewski
Zespół po stronie Stoczni: Jan Herbst, Rafał Rudnicki, Magda Geringer-Nurczyńska