BemowoStory

BemowoStory

Koordynatorki: Maria Perchuć i Ewa Stokłuska

BemowoStory

Projekt dotyczący młodzieży w wieku 12-19 lat zamieszkującej i/lub uczącej się na terenie warszawskiej dzielnicy Bemowo składał się z dwóch komponentów – eksploracyjno-badawczego oraz konsultacyjnego.

Głównymi celami projektu były:

  • diagnoza stylu życia i problemów społecznych młodzieży w wieku 12-19 lat zamieszkującej i/lub uczącej się na terenie dzielnicy,
  • ocena działań i usług świadczonych dotychczas na rzecz młodzieży przez Dzielnicę Bemowo oraz potrzeb młodzieży w tym zakresie,
  • przygotowanie we współpracy z Dzielnicą, a następnie skonsultowanie z młodzieżą zestawu przydatnych wniosków i rekomendacji do prowadzenia skutecznych działań do niej skierowanych.

W trakcie realizacji projektu wykorzystaliśmy zestaw specjalnie dobranych narzędzi badawczych, m.in. ankiety on-line z modułem mapowym, wywiady grupowe i indywidualne, spacery badawcze po dzielnicy (tzw. fotostory). Zebrany w trakcie badania materiał posłużył nam do wypracowania pomysłów na jak najlepsze rozwiązania związane z działaniami na rzecz młodzieży prowadzonymi przez Dzielnicę i podległe jej instytucje.

W trakcie projektu została uruchomiliśmy także dedykowaną mu stronę internetową, przekazaną następnie Urzędowi Dzielnicy.

Wnioski z badania oraz wypracowane na ich podstawie rekomendacje poddaliśmy konsultacjom z samą młodzieżą w trakcie warsztatów kreatywnych.

Do zabrania głosu w ramach projektu “BemowoStory” poza młodzieżą, zaprosiliśmy także rodziców oraz przedstawicieli Urzędu Dzielnicy i innych instytucji i organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą na terenie dzielnicy.

Podsumowaniem projektu jest raport “BemowoStory”.

Czas trwania projektu: marzec – wrzesień 2013
Zespół badawczy: Adam Kadenaci, Magdalena Kamińska, Jan Mencwel, Maria Perchuć, Jakub Rozenbaum, Katarzyna Starzyk, Ewa Stokłuska
Wolontariusze: Magdalena Czyczyn-Egierd, Natalia Madej, Magda Prokopczuk, Paweł Wiejsk
Koordynatorki: Maria Perchuć i Ewa Stokłuska
Wsparcie: Kaja Dziarmakowska i Zofia Komorowska

Projekt „Wykonanie badań społecznych o charakterze badawczo-konsultacyjnym dotyczących problemów społecznych młodzieży Dzielnicy Bemowo w zakresie uzależnień oraz przemocy rówieśniczej” realizowany był dzięki wsparciu ze środków m.st. Warszawy.