British Council – badanie sytuacji i potrzeb nauczycieli w szkołach przyjmujących uczniów z doświadczeniem uchodźczym

Koordynatorka: Aleksandra Pierścińska

British Council – badanie sytuacji i potrzeb nauczycieli w szkołach przyjmujących uczniów z doświadczeniem uchodźczym

Na zlecenie British Council zidentyfikowaliśmy kluczowe wyzwania, jakie stoją przed różnymi aktorami w systemie edukacji w związku z przyjęciem do polskich szkół dużej liczby uczniów i uczennic z doświadczeniem uchodźczym. Dzięki badaniu określiliśmy kierunki działania, w które może się włączyć British Council i organizacje partnerskie.

Działania badawcze przeprowadziliśmy w trakcie konferencji edukacyjnej „Empowering Education, Understanding teachers’ needs in multicultural classrooms” zorganizowanej przez British Council w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2023 roku. 

W trakcie konferencji przeprowadziliśmy 4 grupy fokusowe, w których uczestniczyły łącznie 32 osoby – nauczyciele/-ki, eksperci edukacyjni, osoby pracujące jako pomoc nauczyciela, dyrektorki/-rzy szkół i przedstawiciele/-ki polskich i międzynarodowych organizacji wspierających polskie szkoły przyjmujące uczniów z doświadczeniem uchodźczym. Równolegle zorganizowaliśmy również sesję World Cafe z udziałem 60 nauczycieli i nauczycielek.

Efektem badań jest publiczny raport Empowering Education: Understanding Teachers’ Needs in Multicultural Classrooms dotyczący kluczowych wyzwań w systemie edukacji i wyzwań społecznych związanych z przyjmowaniem uczniów z doświadczeniem uchodźczym w polskich szkołach, zawierający rekomendacje uczestników konferencji dotyczące rozwiązań istniejących problemów.

Czas trwania: listopad-grudzień 2023
Koordynatorka projektu: Aleksandra Pierścińska
Zespół po stronie Stoczni: Wojciech Gąsior, Maciej Onyszkiewicz, Łukasz Ostrowski