Business Unusual

Koordynatorzy: Paweł Sielczak i Angelika Szkołuda

Business Unusual

Business Unusual to program wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej w Polsce, realizowany przez nas przy wsparciu Google.org. Stworzyliśmy go, by pomóc nowo powstającym i już istniejącym przedsięwzięciom społecznym, skierowanym głównie do osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Chcemy zapewnić tym inicjatywom jak największą trwałość i samodzielność, aby zmaksymalizować ich efektywność.

W ramach 1. ścieżki programu od 2023 roku wspieramy 33 organizacje i grupy nieformalne, które działają na terenie Polski. Pomagamy im w rozwoju, utrwalaniu i realizacji inicjatyw na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. Wsparcie organizacji trwa do października 2024 r.

W ramach 2. ścieżki programu, chcemy wzmocnić ekosystem ekonomii społecznej i wraz z jego aktorami zaprojektować rozwiązanie, które odpowiada na kluczowe problemy rozwojowe podmiotów ekonomii społecznej i mogłoby realnie wzmocnić rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Czas trwania: wrzesień 2022 – grudzień 2024 r.
Koordynatorzy projektu: Anna Hincz, Paweł Sielczak i Angelika Szkołuda
Zespół: Adam Chabiera, Michał Dawidziuk, Zofia Komorowska