Business Unusual

Koordynatorzy: Paweł Sielczak i Angelika Szkołuda

Business Unusual

Wzmacniamy przedsiębiorczość społeczną, której celem jest wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym.

Business Unusual to program wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej w Polsce, realizowany przez nas przy wsparciu Google.org. Stworzyliśmy go, by pomóc nowo powstającym i już istniejącym przedsięwzięciom społecznym, skierowanym głównie do osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Chcemy zapewnić tym inicjatywom jak największą trwałość i samodzielność, aby zmaksymalizować ich efektywność.

Czas trwania: wrzesień 2022 – grudzień 2024 r.
Koordynatorzy projektu: Paweł Sielczak i Angelika Szkołuda
Zespół po stronie Stoczni: Adam Chabiera, Zofia Komorowska