CAMI - robot-asystent dla seniorów

CAMI – robot-asystent dla seniorów

Koordynatorka: Agata Gołasa

CAMI – robot-asystent dla seniorów

W ramach projektu prowadziliśmy badania pozwalające na stworzenie autonomicznego asystenta – robota dedykowanego osobom starszym.

Projekt CAMI miał na celu stworzenie autonomicznego asystenta – robota dedykowanego seniorom. Był on odpowiedzią na potrzebę wydłużenia okresu samodzielności osób starszych w starzejących się społeczeństwach z jednoczesnym zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia na tym etapie życia.

Robot, wyposażony w technologię sztucznej inteligencji, poprzez integrację wielu urządzeń i sensorów miał monitorować stan zdrowia seniorów i sytuację w ich domu, a także asystować osobom starszym podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych i reagować w sytuacji utraty przez nich równowagi. Jednocześnie urządzenie miało służyć jako platforma do komunikacji z opiekunami i jednostkami służby zdrowia oraz sprzyjać utrzymywaniu kontaktów towarzyskich

Projekt był realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 8 partnerów pod przewodnictwem Uniwersytetu w Bukareszcie.

Stocznia była zaangażowana w część badawczą projektu obejmującą badania i analizę potrzeb i oczekiwań użytkowników, zarówno seniorów, jak i ich opiekunów oraz interesariuszy instytucjonalnych. Uczestniczyliśmy także w pracach dotyczących wdrożenia i upowszechnienia rozwiązania.

Czas trwania: marzec 2017 – listopad 2018
Koordynatorka: Agata Gołasa
Wsparcie: Maria Wiśnicka

Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ambient Assisted Living”.