Dobry wolontariat

Dobry wolontariat

Koordynatorka: Dagmara Gortych

Dobry wolontariat

Istotą projektu było upowszechnianie wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych modelu współpracy z wolontariuszami, a także certyfikowanie organizacji i instytucji przyjaznych wolontariuszom.

W 2011 roku opracowaliśmy model weryfikacji (auto-testu i audytu) oraz certyfikowania organizacji przyjaznych wolontariuszom. Procedura jest stosunkowo prosta i poza samym sprawdzeniem swojej „przyjazności” pozwala na podnoszenie swoich kompetencji w kwestii zarządzania wolontariuszami.

Test i certyfikowanie odbywa się z wykorzystaniem narzędzia zamieszczonego na stronie internetowej dobrywolontariat.pl

Celem strony i narzędzia dobrywolontariat.pl jest nie tylko pomoc w sprawdzeniu przyjazności swojej organizacji czy instytucji dla wolontariuszy, ale również promocja tych podmiotów, które faktycznie dobrze współpracują z wolontariuszami, a także prezentowanie dobrych praktyk z zakresu zarządzania wolontariuszami.

Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy również samych wolontariuszy – regionalnych ekspertów  – audytorów. Ich zadaniem była weryfikacja organizacji ubiegającej się o tytuł ”organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom”. Nad programem w regionach czuwali również nasi partnerzy z Sieci Centrów Wolontariatu oraz inne organizacje dbające o rozwój wolontariatu w Polsce.

Współpracowaliśmy także w ramach indywidualnego doradztwa i przez pracę warsztatową z podmiotami, które zamierzały współpracować z wolontariuszami lub chciały to robić lepiej niż dotychczas. Organizowane przez nas warsztaty opierały się o wypracowany w 2010 roku i bardzo dobrze przyjęty przez środowisko trzeciego sektora “cykl współpracy z wolontariuszami”.

Czas trwania projektu: czerwiec 2012 – czerwiec 2013
Koordynatorka: Dagmara Gortych
Wsparcie: Wojciech Rustecki

Projekt realizowaliśmy przy wsparciu finansowym udzielonym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.