Doradzamy Auschwitz Pledge Foundation

Koordynator: Adam Chabiera

Doradzamy Auschwitz Pledge Foundation

Wspieraliśmy Auschwitz Pledge Foundation w tworzeniu struktury, zasad oraz podstawowej dokumentacji międzynarodowego konkursu grantowego, który organizacja wdrożyła w 2022 r.

Wspieraliśmy Auschwitz Pledge Foundation w tworzeniu struktury, zasad oraz podstawowej dokumentacji konkursu grantowego, który organizacja wdrożyła w 2022 r. Konkurs o zasięgu ogólnoświatowym miał na celu zwalczanie obojętności na wszelką dyskryminację – ze względu na religię, pochodzenie, rasę, płeć czy orientację seksualną. 

Przeprowadziliśmy Auschwitz Pledge Foundation przez proces realizacji konkursu grantowego. Opracowaliśmy koncepcje i procedury, byliśmy obecni na każdym etapie projektu – od narady nad modelem logicznym, poprzez stworzenie zasad, po strukturę całego przedsięwzięcia.

Czas trwania październik–grudzień 2021
Koordynator projektu: Adam Chabiera
Zespół: Anna Bartol, Agata Golasa, Łucja Krzyżanowska i Łukasz Ostrowski