grafika ekologiczna eco solving

eCoSolving

Partner: Uniwersytet Warszawski

Zespół po stronie Stoczni:

Maria Jujka-Radziewicz,

Łucja Krzyżanowska,

Maria Wiśnicka

eCoSolving

Główną ideą projektu “eCoSolving” było wypracowanie modelu współpracy pomiędzy uczelnią a instytucjami z sektorów: prywatnego, publicznego i pozarządowego, w celu rozwiązywania realnych problemów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu powstały: zajęcia dla studentów, podręcznik, portal internetowy pracademia.eu, zasady współpracy w triadzie student – mentor – instytucja zewnętrzna. Wszystko to miało ułatwić studentom prowadzenie badań i pisanie prac dyplomowych odpowiadających na konkretne potrzeby zewnętrznych instytucji.

Projekt rozpoczęliśmy cyklem warsztatów, na które zaprosiliśmy pracowników naukowych, studentów oraz przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Opracowany w wyniku warsztatów model współpracy był testowany w roku akademickim 2015/2016, a następnie – po odpowiednich modyfikacjach – upowszechniany. Wierzymyliśmy, że ułatwi on działanie na styku dziedzin, branż i sektorów, dając podstawę do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Chcieliśmy, by model współpracy wypracowany w ramach projektu był w przyszłości szeroko wykorzystywany do rozwiązywania problemów nie tylko o tematyce środowiskowej.

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

Czas trwania: styczeń 2015 – maj 2016

Zespół projektu po stronie Stoczni: Maria Jujka-Radziewicz, Łucja Krzyżanowska, Maria Wiśnicka

Projekt eCoSolving finansowany jest ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz programu Rozwój Polskich Uczelni.

logo Norway Grants logo FSS