logo centrum nauki kopernik

Edukacyjne wykorzystanie technologii w szkołach podstawowych

Koordynator: Maciej Onyszkiewicz

Edukacyjne wykorzystanie technologii w szkołach podstawowych

Drukarki 3D, roboty edukacyjne, nauka programowania. Przeprowadziliśmy dla Centrum Nauki Kopernik badanie poświęcone edukacyjnemu wykorzystaniu technologii w szkołach podstawowych.

Przeprowadziliśmy dla Centrum Nauki Kopernik badanie poświęcone edukacyjnemu wykorzystaniu technologii w szkołach podstawowych.

Cele badania

Nasze badanie miało służyć znalezieniu odpowiedzi na poniższe pytania:

  • w jakie pomoce edukacyjne dotyczące technologii są̨ wyposażone szkoły,
  • w jaki sposób, z jaką częstotliwością, w jakim celu i przez kogo są one wykorzystywane podczas zajęć,
  • z jakich źródeł i z czyjej inicjatywy szkoły pozyskują pomoce edukacyjne związane z technologiami.

Na potrzeby tego badania pod hasłem „technologie” rozumieliśmy zarówno same urządzenia (drukarki 3D, tablice multimedialne, roboty edukacyjne itp.), jak i pracownie oraz metody pracy oparte na tych urządzeniach.

Metody badawcze

Badanie rozpoczęliśmy od analizy istniejących raportów i danych dotyczących wykorzystywania technologii w polskich szkołach.

Następnie zrealizowaliśmy studia przypadku w dziesięciu szkołach podstawowych, z których połowa uczestniczyła w programach edukacyjnych Centrum Nauki Kopernik. Na studia przypadku składały się:

  • wywiady indywidualne – z liderem technologicznym, dyrektorem szkoły i nauczycielem wykorzystującym technologie,
  • obserwacja zajęć wykorzystujących technologie, połączona z miniwywiadami z uczniami i uczennicami na temat wykorzystania technologii w nauczaniu,
  • obserwacja-inwentaryzacja, czyli spacer po szkole skupiony na technologicznym wyposażeniu i pomocach edukacyjnych.

Podsumowanie naszego badania zawarliśmy w raporcie.

Czas trwania: październik 2019 – styczeń 2020
Koordynator: Maciej Onyszkiewicz
Zespół projektu: Maria Adamowicz, Damian Jaworek