European Social Innovation Alliance

European Social Innovation Alliance to projekt realizowany przez międzynarodowe i międzysektorowe partnerstwo w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii i Estonii. W każdym z tych krajów powstaje centrum kompetencji sektora innowacji społecznych, wspierające krajowe innowacje m.in. w skalowaniu i replikowaniu ich w innych państwach zaangażowanych w projekt. W Stoczni nazwaliśmy ten projekt PORTem, bo wysyłamy z niego w świat najlepsze i najbardziej uniwersalne polskie innowacje społeczne. PORT to także miejsce, gdzie dotrą do Polski ciekawe, inspirujące, praktyczne innowacje wybrane przez naszych partnerów.

PORT uzupełnia ofertę Katalizatora Innowacji Społecznych (w ramach którego wspieramy inkubatory innowacji społecznych) o działania rzecznicze na poziomie regionalnym i europejskim, podnoszenie kompetencji wybranych interesariuszy i działania marketingowo-komunikacyjne wzmacniające obecność sektora innowacji społecznych w świadomości publicznej.

Oferta PORTu dla polskich innowatorów i innowatorek społecznych, a także innych osób pracujących przy innowacjach społecznych, obejmuje m.in. :

  • warsztaty na temat innowacji społecznych dla decydentów i różnych grup interesariuszy,
  • szkolenia, doradztwo i wszechstronne wsparcie w skalowaniu i finansowaniu innowacji po zakończeniu okresu inkubacji,
  • szkolenia dla działów CSR [ang. Corporate Social Responsibility – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo] na temat włączania innowacji społecznych w firmową strategie CSR, oraz wspieranie wybranych organizacji i instytucji w opracowaniu strategii innowacji społecznej,
  • „pop-up inkubatory”, w ramach których we współpracy z lokalnymi samorządami pomożemy opracować innowacje społeczne odpowiadające na doraźne potrzeby,
  • stworzenie międzynarodowej sieci 500+ innowatorów społecznych i promocja najlepszych praktyk w Polsce i za granicą,
  • serwis internetowy pozwalający wyszukiwać innowacje społeczne działające w podobnych obszarach tematycznych,
  • szkolenia międzynarodowe, wizyty studyjne, webinaria promujące wymianę doświadczeń między innowatorami społecznymi z państw uczestniczących w projekcie,

Udział w projekcie jest bezpłatny i otwarty dla każdego, kto może skorzystać na podnoszeniu kompetencji we wdrażaniu, skalowaniu i replikowaniu innowacji społecznych. Dowiedz się więcej na stronie.

PORT jest częścią projektu European Social Innovation Alliance, wspófinansowanego przez Komisję Europejską poprzez Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych.

Czas trwania: maj 2021 – maj 2023 r.
Zespół po stronie Stoczni: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański, Helena Bremer
Strona internetowa projektu https://si-alliance.eu/