Europejski konkurs na innowacje społeczne

Europejski Konkurs na Innowacje Społeczne

Europejski konkurs na innowacje społeczne

Celem konkursu było znalezienie osób i organizacji mających przedsiębiorcze i nowatorskie pomysły oraz wsparcie najlepszych z nich w ich transformacji w konkretne projekty i rzeczywiste przedsięwzięcia.

Europejski Konkurs na Innowacje Społeczne, zainicjowany dla upamiętnienia Diogo Vasconcelosa, był prowadzony we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach uczestniczących w programie Horyzont 2020.

W latach 2015-17 konkurs był organizowany przez Komisję Europejską, we współpracy z:

  • NESTA
  • Fundacją Kennisland
  • Pracownią Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”
  • siecią ImpactHub
  • firmą Matter&Co

Celem konkursu było znalezienie osób i organizacji mających przedsiębiorcze i nowatorskie pomysły oraz wsparcie najlepszych z nich w ich transformacji w konkretne projekty i rzeczywiste przedsięwzięcia.

W 2017 r. konkurs odbywał się pod hasłem „Equality Rebooted„. Poszukiwano nowych pomysłów dotyczących zarówno wyrównywania szans związanych z korzystaniem z nowych technologii, jak i nowe zastosowania narzędzi ICT w wyrównywaniu szans życiowych różnych grup społecznych.

W 2016 r. w ramach konkursu poszukiwane były pomysły na innowacje społeczne związane z migrantami i uchodźcami. Chodziło o innowacyjne rozwiązania zarówno w postaci konkretnych produktów, technologii, ale także usług czy modeli, które mogą wspomagać proces integracji imigrantów i uchodźców. Pomysły mogły dotyczyć wszystkich aspektów procesu integracji i przyjmowania cudzoziemców. Więcej informacji o tej edycji konkursu.

W 2015 r. konkurs skupił się na temacie “Nowe ścieżki wzrostu” i poszukiwano  innowacji społecznych, które mogą przyczynić się do budowania fundamentów dla bardziej zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu modelu wzrostu w Europie. Poszukiwano projektów demonstrujących nowe modele wzrostu ukierunkowane nie tylko na cele finansowe, lecz także lepszą jakość życia obywateli oraz działania rządów i przedsiębiorstw.

Głównym zadaniem Stoczni w konkursie była organizacja pierwszego, wstępnego etapu oceny. W 2015 r. ocenialiśmy wspólnie z naszymi współpracownikami aż 1000 aplikacji, a w kolejnych latach ok 900.

Czas trwania: 2015-2017
Koordynatorzy: Maja Durlik, Jacek Przeciszewski
Wsparcie: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański
Strona konkursu: http://ec.europa.eu/growth/social-innovation-competition