Ewaluacja innowacji powstałych w Inkubator Innowacji Społecznych „Mikroinnowacje – Makrokorzyści”

Koordynatorka: Maria Adamowicz

Zdjęcie: Diego PH, w serwisie Unsplash

Ewaluacja innowacji w Inkubatorze "Mikroinnowacje – Makrokorzyści"

Ewaluowaliśmy działanie Inkubatora Innowacji Społecznych „Mikroinnowacje – Makrokorzyści”, sprawdzając, jak testowane innowacje sprawdzają się w praktyce, na ile skutecznie realizują zakładane cele oraz jakie są wstępne pomysły na wdrożenie tych rozwiązań na szerszą skalę.

Inkubator Innowacji Społecznych „Mikroinnowacje – Makrokorzyści” służył inkubacji nowych pomysłów redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji. Jego celem było wzmocnienie regionalnego (lubelskiego) ekosystemu rozwoju innowacji społecznych.

Realizatorem projektu była Lubelska Fundacja Rozwoju, a my na jej zlecenie prowadziliśmy ewaluację, jak testowane innowacje sprawdzają się w praktyce, na ile skutecznie realizują zakładane cele oraz jakie są wstępne pomysły na wdrożenie tych rozwiązań na szerszą skalę. Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy badaczy z Lubelskiej Grupy Badawczej.

Czas trwania: wrzesień 2018 – kwiecień 2019
Koordynatorka: Maria Adamowicz
Zespół projektu po stronie Stoczni: Maria Wiśnicka (kierownik projektu), Agata Gołasa, Maciej Onyszkiewicz
Zespół projektu po stronie Lubelskiej Grupy Badawczej: Agnieszka Duda-Jastrzębska, Marta Nazaruk-Napora, Andrzej Stawicki