Ewaluacja Programu Dom Kultury+

Ewaluacja Programu Dom kultury+

Zleceniodawca: Narodowe Centrum Kultury

Koordynatorzy:

Kaja Dziarmakowska i Rafał Rudnicki

Ewaluacja Programu Dom Kultury+

Celem przeprowadzonej przez nas ewaluacji edycji 2010-11 była odpowiedź na pytanie, jakie skutki dla domów kultury oraz ich lokalnych partnerów miało uczestnictwo w Programie Dom Kultury+.

Dom Kultury+ jest programem, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, powstałym w efekcie Paktu dla Kultury. Celem Programu jest podniesienie jakości działania domów kultury.

Celem przeprowadzonej przez nas ewaluacji edycji 2010-2011 była odpowiedź na pytanie, jakie skutki dla domów kultury oraz ich lokalnych partnerów miało uczestnictwo w Programie Dom Kultury+. Szczegółowej analizie poddaliśmy również poszczególne instrumenty wsparcia beneficjentów w Programie.

Na badanie ewaluacyjne składało się kilka komponentów:

  • analizy typu desk research
  • warsztat z zespołem programu
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDIs) z ekspertami
  • ankieta internetowa (CAWI) przeprowadzona wśród domów kultury biorących udział w Programie oraz ankieta telefoniczna (CATI) wśród ich partnerów.
  • studia przypadku w gminach, w których działają domu kultury uczestniczące w Programie.

Na podstawie zebranych i poddanych analizie danych sformułowaliśmy rekomendacje dla kolejnych edycji Programu.

Czas trwania projektu: czerwiec – listopad 2013
Koordynatorzy: Kaja Dziarmakowska i Rafał Rudnicki
Zespół badawczy: Magdalena Biejat, Łucja Krzyżanowska, Agata Kępińska, Karolina Sapota, Tomasz Piątek, Piotr Żulikowski, Monika Stec
Zleceniodawca: Narodowe Centrum Kultury