Koordynator: Łukasz Ostrowski

Ewaluacja programu Działaj Lokalnie

Prowadziliśmy ewaluację XI edycji programu Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego misją jest wspieranie zwyczajnych ludzi, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności. W tym celu sieć Ośrodków Działaj Lokalnie organizuje lokalne konkursy grantowe, w których szanse na dofinansowanie mają małe, lokalne inicjatywy.

W ramach ewaluacji XI edycji programu skupialiśmymy się na uwarunkowaniach działania Ośrodków Działaj Lokalnie, pracy lokalnych komisji grantowych, stosowanej w programie metodzie animacji oraz sposobach wspierania przez program początkujących działaczy społecznych. Dostarczyliśmy danych i towarzyszyliśmy zespołowi Działaj Lokalnie w pracy nad rozwojem i doskonaleniem programu.

Czas trwania: marzec 2019 – październik 2020
Koordynatorka: Łukasz Ostrowski
Zespół projektu po stronie Stoczni: Katarzyna Wójcikowska-Baniak

Ewaluacja programu Działaj Lokalnie finansowana jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.