Ewaluacja Programu English Teaching

Ewaluacja Programu English Teaching

Zleceniodawcy: PAFW oraz Fundacja NIDA

Koordynatorka: Maja Durlik

Ewaluacja Programu English Teaching

W ramach projektu wspólnie z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA zaplanowaliśmy wielomodułową ewaluację Programu English Teaching, a następnie ją zrealizowaliśmy.

Realizowana przez nas ewaluacja programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem była Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA składała się z dwóch etapów – planowania i realizacji ewaluacji.

Proces planowania ewaluacji opierał się na analizie dokumentacji programu oraz warsztatach z udziałem przedstawicieli NIDY, PAFW oraz Grupy doradczej Programu. W efekcie tych działań opracowaliśmy szczegółową koncepcję badań ewaluacyjnych i monitoringu, w tym tzw. „teorię programu”, kluczowe pytania ewaluacyjne, odpowiadające im metody i wskaźniki oraz narzędzia badawcze / monitoringowe.

Podczas planowania wypracowaliśmy wielomodułową koncepcję badania ewaluacyjnego, którego realizacja została zaplanowana na niemal 2 lata.

Od września 2012 roku przeprowadziliśmy analizę wniosków konkursowych, dwie tury studium przypadku w 6 wybranych szkołach (pierwsze wizyty miały miejsce w okresie październik-grudzień 2012 r., druga tura odbyła się niemal rok później w listopadzie i grudniu 2013 r.), ankietę papierową (PAPI) z rodzicami dzieci biorących udział w projektach, ale także z rodzicami uczniów „nieprojektowych”, ankietę internetową (CAPI) z gimnazjalistami biorącymi udział w projektach oraz analizę badań i publikacji związanych z edukacją językową w Polsce.

Ostatnim etapem badania była ankieta dystrybuowana wśród wszystkich nauczycieli, którzy w ramach dofinansowania z programu English Teaching realizowali dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w swoich szkołach.

Czas trwania projektu:
lipiec – wrzesień 2012 (etap planowania)
wrzesień 2012 – marzec 2014 (realizacja badań)
Koordynatorka: Maja Durlik
Wsparcie: Łucja Krzyżanowska, Maria Wiśnicka
 Zleceniodawcy: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA