Koordynatorka: Maria Adamowicz

Ewaluacja programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie” Polskich Sieci Energetycznych

Celem badania była ewaluacja programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie” w zakresie jego skuteczności i efektywności oraz przedstawienie rekomendacji dotyczących kierunków zmian Programu w kolejnych edycjach.

Na proces badania składały się następujące elementy:

  • analiza wewnętrzna programu (10 wywiadów indywidualnych i grupowych z wybranymi pracownikami Polskich Sieci Elektroenergetycznych),
  • sondaż wśród beneficjentów IV i V edycji Programu oraz 20 wywiadów indywidualnych z wybranymi laureatami,
  • analiza otoczenia Programu.

Badanie zakończyliśmy raportem oraz prezentacją najważniejszych wniosków.

Czas trwania: wrzesień – grudzień 2023 
Koordynatorka projektu: Maria Adamowicz
Zespół po stronie Stoczni: Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Łukasz Ostrowski, Agata Gołasa, Marta Marszycka