Ewaluacja programu „Młoda Warszawa”

Koordynatorki: Maria Adamowicz i Magda Biejat

Ewaluacja programu „Młoda Warszawa”

Na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy prowadziliśmy ewaluację śródokresową programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016–2020”.

Celem programu była realizacja polityki młodzieżowej na terenie całego miasta i poszczególnych dzielnic.

W ramach ewaluacji rozmawialiśmy z urzędnikami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami szkół, domów kultury i – przede wszystkim – z młodzieżą. Wyniki badania posłużą do tego, aby dostosować cele Młodej Warszawy do zmieniających się potrzeb młodych ludzi oraz osób i instytucji, które z nimi pracują.

Wyniki ewaluacji opracowaliśmy w czerwcu 2019 r. w formie raportu i rekomendacji.

Czas trwania: listopad 2018 – czerwiec 2019
Koordynatorki: Maria Adamowicz i Magda Biejat
Zespół projektu: Maria Adamowicz, Magda Biejat, Agata Bluj, Jan Herbst, Damian Jaworek, Rafał Rudnicki, Maria Wiśnicka, Helena Żółtowska