Ewaluacja Programu PROJEKTOR - Wolontariat studencki

Ewaluacja Programu PROJEKTOR – Wolontariat studencki

Zleceniodawcy: PAFW i Fundacja Rozwoju Wolontariatu

Koordynator: Łukasz Ostrowski

Ewaluacja Programu PROJEKTOR

Wspólnie z Fundacją Rozwoju Wolontariatu z Lublina opracowaliśmy system monitoringu i ewaluacji Programu PROJEKTOR – Wolontariat Studencki.

PROJEKTOR to program, w którym studenci-wolontariusze prowadzą projekty edukacyjne dla dzieci mieszkających na wsi i w małych miejscowościach

W ramach przedsięwzięcia, razem z Fundacją Rozwoju Wolontariatu, analizowaliśmy kontekst programu, problemy, na które odpowiada oraz cele, które chce osiągnąć. Stworzyliśmy również model logiczny opisujący oddziaływanie PROJEKTORA. Postawiliśmy pytania ewaluacyjne oraz określiliśmy wskaźniki efektów.

Na tej podstawie opracowaliśmy procedury i narzędzia badawcze, które są wykorzystywane w monitoringu i ewaluacji programu.

Czas trwania: -grudzień 2010
Koordynator: Łukasz Ostrowski
Zleceniodawcy: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Rozwoju Wolontariatu