Ewaluacja programu Przedsiębiorczość

Ewaluacja programu Przedsiębiorczość

Projekt realizowany dla PAFW i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Koordynatorka: Maria Wiśnicka

Ewaluacja programu Przedsiębiorczość

Celem projektu było określenie możliwości i potencjału rozwoju programu Przedsiębiorczość, wskazanie kierunków jego rozwoju oraz działań, jakie należałoby podjąć w przyszłości.

Program Przedsiębiorczość jest przedsięwzięciem edukacyjnym dla uczniów szkół gimnazjalnych, realizowanym od września 2004 r. przez Fundacje Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Program jest narzędziem wspierającym nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jego głównym celem jest kształtowanie u uczniów kreatywnej i przedsiębiorczej postawy oraz przygotowanie ich do aktywnego udziału w życiu gospodarczym kraju.

Zrealizowane przez nas badanie programu służyło określeniu możliwości i potencjału  rozwoju programu. Obejmowało zagadnienia związane z motywacjami nauczycieli do uczestniczenia w programie, ich potrzebami, procesem wchodzenia w program i realizowania go oraz szansami i barierami jego rozwoju.

Czas trwania: styczeń-marzec 2010
Koordynatorka: Maria Wiśnicka
Zleceniodawcy: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości