Koordynator projektu: Rafał Rudnicki

Ewaluacja programu stypendialnego Akcelerator

Przeprowadziliśmy ewaluację pierwszej edycji programu stypendialnego Akcelerator dla Fundacji Inter Cars. Wstępem do projektu było opracowanie we współpracy z jego koordynatorką teorii zmiany i planu ewaluacji. W oparciu o efekty tych działań przeprowadziliśmy ewaluacje pierwszej edycji programu.

W ewaluacji skupiliśmy się zarówno na ocenie przez uczestników i uczestniczek otrzymanego wsparcia, jak i na bezpośrednich efektach ich udziału w stypendium. Badanie składało się zarówno z komponentu ilościowego (pre i post testu za pośrednictwem ankiety internetowej wypełnianej przez stypendystów/tki), jak i jakościowego (trzech wywiadów grupowych ze stypendystam/kami przeprowadzonych podczas obozu podsumowującego ich udział w programie).

Badanie zostało podsumowane raportem oraz jego prezentacją przed osobami odpowiedzialnymi za kształt i rozwój programu w kolejnych jego edycjach.  

Czas trwania: grudzień 2022 – październik 2023
Koordynator projektu: Rafał Rudnicki
Zespół po stronie Stoczni Agata Gołasa, Aleksandra Pierścińska