Ewaluacja programu „Zielony Lider”

Koordynatorzy: Aleksandra Pierścińska i Łukasz Ostrowski

Ewaluacja programu „Zielony Lider”

Prowadzimy ewaluację programu szkoleniowo-doradczego „Zielony Lider”, który wspiera lokalnych liderów i liderki w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju.

„Zielony Lider” to program szkoleniowo-doradczy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego celem jest wsparcie lokalnych liderów i liderek w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Realizatorem programu jest Fundacja Sendzimira. Naszym zadaniem jest jego ewaluacja i dostarczenie informacji, które mogą być przydatne przy planowaniu kolejnej edycji programu.

Na nasze badanie składają się:

  • zogniskowane wywiady grupowe wśród uczestników i uczestniczek programu (przeprowadzone w czasie ich zjazdu),
  • wywiady indywidualne z osobami zgłaszającymi się do programu.
  • studia przypadku w gminach, w których działają uczestnicy i uczestniczki programu.

Badanie prowadzimy w ramach programu „Monitoring, Ewaluacje, Analizy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czas trwania od I kwartału 2021
Koordynatorzy projektu: Łukasz Ostrowski (wcześniej także Aleksandra Pierścińska)
Zespół: Maria Adamowicz, Wojciech Gąsior, Agata Gołasa, Łucja Krzyżanowska, Marta Marszycka i Maciej Onyszkiewicz