Ewaluacja projektu Rozmawiajmy o uchodźcach

Ewaluacja projektu Rozmawiajmy o uchodźcach

Koordynatorzy:

Damian Jaworek

Łukasz Ostrowski

Ewaluacja projektu Rozmawiajmy o uchodźcach

Prowadziliśmy ocenę skuteczności i wpływu projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach”, którego realizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Przeprowadziliśmy ewaluację realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej projektu „Rozmawiamy o uchodźcach”, który skierowany jest do nauczycieli, pedagogów szkolnych i wychowawców z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także bibliotekarzy i bibliotekarek, opiekunów świetlic. Celem projektu było umożliwienie i ułatwienie młodzieży udziału w podejmowaniu osobistych, ale również obywatelskich decyzji dotyczących uchodźców. Projekt współfinansowany był w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP, a także Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Z kolei celem prowadzonej przez nas ewaluacji była ocena skuteczności i wpływu projektu oraz poszczególnych jego elementów.

Na wstępnym etapie ewaluacji przeprowadziliśmy warsztat z zespołem koordynującym projekt, który posłużył bliższemu poznaniu założeń i oczekiwanych rezultatów projektu oraz uzgodnieniu metod badawczych.

W ramach badania przeprowadziliśmy:

  • ankiety z dwoma grupami uczniów: uczestnikami lekcji w ramach projektu oraz grupą uczniów, którzy nie brali w nim udziału (ankiety zrealizowaliśmy przed, jak i po projekcie);
  • ankiety internetowe z nauczycielami, pedagogami – uczestnikami kursu internetowego;
  • wywiady telefoniczne z nauczycielami i mentorami.

Efektem naszego badania jest raport zawierający wnioski i rekomendacje, który przedstawiliśmy zespołowi Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Czas trwania: sierpień 2016 – styczeń 2017
Koordynatorzy: Damian Jaworek, Łukasz Ostrowski
 Finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu Monitoring i Ewaluacja