logotyp SCWO

Ewaluacja Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Koordynatorzy: Wojciech Gąsior i Łucja Krzyżanowska

Ewaluacja Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz m.st. Warszawy i jej mieszkańców. Jest finansowane z miejskich funduszy, ale prowadzą je cztery organizacje pozarządowe.

Ewaluacja obejmowała okres od początku 2019 po koniec 2020 roku. Nasza uwaga, siłą rzeczy, koncentrowała się na grupie klientów SCWO oraz na czterech organizacjach pozarządowych odpowiedzialnych za przygotowanie jego oferty i prowadzenie programu wsparcia. Łącznie w badaniu wzięło udział ponad 800 organizacji pozarządowych.

Raport dotyczy wniosków z badania funkcjonowania SCWO, sytuacji i potrzeb warszawskiego trzeciego sektora. Celem było dostarczenie zleceniodawcy badania wiedzy potrzebnej do dostosowania oferty SCWO do tych potrzeb.

Niemniej, żeby być w stanie ocenić w jakim stopniu SCWO odpowiada na potrzeby warszawskich organizacji pozarządowych musieliśmy również szerzej przyjrzeć się stołecznemu trzeciemu sektorowi, poznać jego potrzeby i największe problemy. Badanie było również jednym z pierwszych szkiców na temat stołecznego trzeciego sektora po trzech falach pandemii Covid-19.

 

Czas trwania lipiec 2021
Koordynatorzy projektu: Wojciech Gąsior i Łucja Krzyżanowska
Zespół: Jan Herbst i Anna Puszkiewicz