Ewaluacje Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Ewaluacje Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Koordynatorzy: Rafał Rudnicki, Łukasz Ostrowski

Ewaluacje Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin przyglądaliśmy się funkcjonowaniu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i sformułowaliśmy rekomendacje dotyczące możliwych kierunków zmian.

Celem naszego badania było poznanie mocnych i słabych stron realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) oraz jego skutków dla urzędu miasta i mieszkańców Szczecina. Łącznie przeprowadziliśmy ewaluacje czterech edycji SBO.

Realizując badania, staraliśmy się uwzględnić perspektywy różnych stron – pracowników urzędu miasta, osób głosujących i składających propozycje zadań do realizacji w ramach SBO.

Informacje zbieraliśmy za pośrednictwem metod ilościowych (ankiet internetowych czy analizy danych urzędowych) i jakościowych (np. wywiadów grupowych z mieszkańcami).

Trzecia edycja

W trzeciej edycji SBO owocem naszej pracy były rekomendacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przez urząd miasta – część z nich została uwzględniona przy tworzeniu zasad kolejnej edycji SBO.

Czwarta edycja

Celem ewaluacji czwartej edycji SBO – poza oceną przebiegu tegorocznej edycji SBO oraz identyfikacją jej mocnych i słabych stron – było również sprawdzenie, jaki wpływ ten proces wywiera na autorów projektów. Raport z badania jest dostępny na stronie urzędu miasta.

Czas realizacji: 2017–2020
Koordynatorzy: Rafał Rudnicki, Łukasz Ostrowski
Zespół: Damian Jaworek, Tomasz Piątek