Foresight obywatelski

Foresight obywatelski

Koordynator: Paweł Hess

Foresight obywatelski

W ramach projektu, który realizowaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, zorganizowaliśmy cykl spotkań dotyczących przemian we współczesnym świecie oraz ich konsekwencji dla sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej. Przygotowaliśmy także stronę www i podręcznik wspomagających myślenie foresightowe w III sektorze.

Projekt, wzorowany częściowo na brytyjskich przykładach, wywodził się z prostej konstatacji, że sektor pozarządowy operuje w zmieniających się warunkach i sam podlega zmianom, a zmiany te następują w bardzo wielu obszarach. Dotyczą m.in. polityki, gospodarki, kwestii społecznych, technologii. Organizacje pozarządowe, które ze swojej natury powinny jako jedne z pierwszych w sposób innowacyjny reagować na zmieniające się otoczenie muszą być świadome tych zmian i odpowiednio się do przygotować. Umiejętność ich rozpoznawania i interpretowania ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania poszczególnych organizacji i sektora, jako takiego.

Celem projektu było więc wzmocnienie środowiska pozarządowego w niezwykle istotnej warstwie zbiorowej tożsamości i samorefleksji. W odróżnieniu od wielu programów zorientowanych na czysto techniczne umiejętności typu know how? Tym razem chodziło o działania, których celem jest pomoc w formułowaniu dalekosiężnych celów (know why?) i myślenia strategicznego – zarówno poszczególnych organizacji jak i całego sektora.

Nasz projekt adresowany był w szczególności do aktualnych i przyszłych liderów środowiska pozarządowego, skłonnych i zdolnych do przeprowadzania faktycznych zmian w swoich organizacjach i otoczeniu.

Proces grupowej refleksji nad zachodzącymi zmianami, prowadzony w ramach projektu, przybrał formę zarówno spotkań seminaryjnych, jak i facylitowanych warsztatów. W ich trakcie zajęliśmy się tematami globalizacji, technologii, przyszłości obywatelstwa, wartości i postaw w społeczeństwie.

Dodatkowo w ramach projektu powstała strona internetowa dedykowana tematyce foresightowej. Przygotowaliśmy także specjalną publikację będąca podsumowaniem całego procesu i zapisem konkluzji. Publikacja zawiera gotowe do użycia scenariusze warsztatów służących grupowej refleksji na temat zmian w otoczeniu organizacji pozarządowych i ich interpretacji, a także narzędzia do przeprowadzenia analogicznego procesu dla pojedynczych organizacji.

Czas trwania projektu: sierpień 2009 – czerwiec 2010
Koordynator: Paweł Hess
Wsparcie: Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki

Projekt realizowaliśmy przy wsparciu finansowym udzielonym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.