Forum Praktyków Partycypacji

Forum Praktyków Partycypacji

Koordynatorka: Anna Stratenwerth

Forum Praktyków Partycypacji

Corocznie odbywające się dwudniowe wydarzenie o interaktywnej formule, skierowane do osób, które aktywnie zajmują się tematyką partycypacji obywatelskiej.

Forum Praktyków Partycypacji to cykliczne, dwudniowe wydarzenie o interaktywnej formule, skierowane do osób, które aktywnie zajmują się tematyką partycypacji obywatelskiej: mają wiedzę i doświadczenie w realizacji różnego rodzaju procesów partycypacyjnych, chcą zdobyć nowe kontakty i poruszyć podczas spotkania bardziej skomplikowane zagadnienia.

Ideą wydarzenia jest tworzenie przestrzeni do poznania się osób, które w praktyce zajmują się działaniami w obszarze partycypacji obywatelskiej, do wzajemnego poszerzenia wiedzy oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Pośrednio wydarzenie ma się też przyczyniać do poprawy jakości procesów partycypacyjnych w Polsce oraz umacniania środowiska osób zajmujących się partycypacją, które dzięki Forum będą mogły wspierać się merytorycznie i wzajemnie motywować do organizacji własnych przedsięwzięć.

Formuła wydarzenia zakłada wielość jednocześnie odbywających się sesji (przez dziewięć edycji odbyło się łącznie blisko 300 sesji i warsztatów). Partycypacyjny charakter Forum przejawia się także w doborze tematów, na który wpływ mają sami uczestnicy, i w prowadzeniu sesji przez nich samych.
Merytoryczną i organizacyjną stronę wydarzenia wspiera grupa robocza, powoływana przed każdym Forum, składająca się z przedstawicieli i przedstawicielek organizacji i samorządów z całej Polski, których Stocznia co roku zaprasza do współpracy i wspólnego namysłu nad Forum.

Do tej pory odbyło się dziewięć edycji:

  1. 29-30 maja 2014 r. w Warszawie,
  2. 28-29 maja 2015 r. w Warszawie,
  3. 2-3 czerwca 2016 r. w Warszawie,
  4. 5-6 czerwca 2017 r. w Lublinie,
  5. 11-12 czerwca 2018 r. we Wrocławiu,
  6. 10-11 czerwca 2019 r. w Gdańsku, Gdyni i Sopocie,
  7. 1-2 października 2020 r. online (w związku z pandemią),
  8. 15, 17, 22 i 24 czerwca 2021 online (w związku z pandemią),
  9. 20-21 czerwca 2022 w Dąbrowie Górniczej.

Zaczynaliśmy w gronie 150 uczestników, ostatnia, dziewiąta edycja zgromadziła prawie 280 osób. W czasie dotychczasowych spotkań gościliśmy także przedstawicieli i przedstawicielki organizacji z innych krajów – Islandii, Norwegii, Cypru, Grecji, Gruzji, Ukrainy, Słowenii, Rosji, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Pierwsza edycja odbyła się w ramach projektu „Kurs – partycypacja!”. Dwie kolejne edycje realizowaliśmy w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG. Kolejne edycje organizowaliśmy przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin (4 edycja), Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (5 edycja), a także Urząd Miejski w Gdańsku, Miasto Gdynia – Laboratorium Innowacji Społecznych, Urząd Miasta Sopotu, Europejskie Centrum Solidarności i Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (6 edycja). Edycję 7, 8 oraz 9 realizowaliśmy z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Koordynatorka: Anna Stratenwerth – w poprzednich edycjach koordynatorkami były Ewa Stokłuska (1 edycja), Maria Jagaciak (2-6 edycja), Agata Bluj (7-9 edycja)
Zespół projektu: Agata Bluj, Maria Belina Brzozowska, Marcin Górecki, Maria Jagaciak, Maria Perchuć-Żółtowska, Zofia Komorowska, Katarzyna Pawłowska, Anna Stratenwerth, Jan Wiśniewski (a w organizacji poprzednich edycji wspierali nas: Ewa Stokłuska, Jacek Grzeszak, Wojciech Surała).
Strona Forum: https://partycypacjaobywatelska.pl/forum